Yrjö Edelmann
Galleriet - Konstnärer - Just nu - Länkar - Erbjudande
Om - Litografier
Född i Helsingfors 1941. Kom till Stockholm med familjen 1951.

Yrjö är målare, grafiker och skulptör. I slutet av 50-talet studerade han frihandsteckning vid Konstfack. Som målare är han autodidakt.

Han är en av våra mest kända och uppskattade konstnärer och har öven rönt stor uppmärksamhet utomlands. I synnerhet i USA.

Yrjö erhöll det prestigefyllda uppdraget att i likhet med sina företrädare Andy Warhol, Keith Harring och Kenny Scharf, bli Absolute Artist of the Year 1995.

- Utdrag ur Mersmak nr 10/99
Site Meter