Vladimir Beck
Galleriet - Konstnärer - Just nu - Länkar - Erbjudande
Om - Litografier - Serigrafier - Olja - Blandteknik
Vladimir Beck, f.1943, målare och grafiker.
Mest känd för sina glasmålningar.

Att måla med oljefärger på baksidan av glaset är en mycket svårbemästrad och tidskrävande teknik som utövas av ytterst få konstnärer i världen. Hela tavlan målas 'baklänges' - man börjar måla detaljerna som är närmast åskådaren och fortsätter på lager på lager med olja.
Man arbetar utan att riktigt se vad man gör (man måste vända på glaset för att se resultatet) och samtidigt får man inte göra några fel då det är omöjligt att göra rättelser/övermålningar.

Vladimir har haft ett 40-tal separat-utställningar i Sverige och runt om i världen.
Vladimir har erhållit Stockholm Stads kulturpris och Svenska statens konstnärs-stipendium.
Det har gjorts 14 tv-program om Vladimir och hans konst.
Site Meter