Sven Inge
Galleriet - Konstnärer - Just nu - Länkar - Erbjudande
Om - Orginal
Sven Inge De Monér, född 1935 i Umeå. Målare, tecknare, grafiker, videoart- och hologram-konstnär. Är i huvudsak autodidakt men har under olika perioder studerat måleri i Paris samt bedrivit studier vid Konstfackskolan i Stockholm.
Sven Inges bildspråk är mycket personligt och har sedan 50-talet varit orienterat mot den informella traditionen. Under de senaste åren har Sven Inge i huvudsak ägnat sig åt måleriet och arbetar dels med olika metaforer i bilden och dels med struktur- och form-element av geometrisk och organisk natur. Färskalan är rik och varierad.

Sven Inge har blivit internationellt uppmärksammad och har bland annat haft flera utställningar i Japan och Taiwan dit han inbjudits som föreläsare.
Konstnären är representerad i flera utländska och svenska museér och privata samlingar.

- Utdrag ur Svenska Konstnärer
Site Meter